این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
امتیاز آموزش مداوم جهت کسانی که مقاله آنها برای پوستر پذیرفته شده است                ارائه پوسترها در تاریخ 22 و 23 اسفند ماه اعلام گردید
 نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده در سخنرانی و پوستر
نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده در سخنرانی و پوستر در قسمت اطلاع رسانی فایل پوستر و سخنرانی ملاحظه فرمائید
1395/12/14 ادامه مطلب


 تمدید ارسال مقالات
ارسال چکیده مقالات تا 15 بهمن 1395 تمدید شد
1395/10/30 ادامه مطلب


 پیام علمی دبیر علمی همایش
خانواده از مهمترین ارکان تمامی جوامع میباشد اساس پویایی و پیشترفت و توسعه جامعه منوط به سلامت ان میباشد.
1395/10/01 ادامه مطلب


  محورهای همایش
- سلامت خانواده

- توانمند سازی خانواده

- آسیب های اجتماعی خانواده

- مهارت های ارتباطی ، سلامت جنسی
تاریخ برگزاری همایش : 22 و 23 اسفند 1395

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 30 دیماه 95

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :95/12/21
دبیرخانه همایش
همانطور که می بینید این جعبه نصف اندازه جعبه های قبلی است ! برای این مورد در قسمت موقعیت جعبه ها ، این جعبه را انتخاب کنید و موقعیت نمایش را وسط/راست قرار دهید !

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان

                                        

Follow Us


       Hamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,Iran